O Motýlku – historie

Dětský sportovní klub Motýlek vznikl v roce 1988 jako samostatný oddíl při TJ Motorlet Praha. V roce 1993 se DSK Motýlek osamostatnil a stal se jediným oddílem nově založeného klubu SK Harmony se sídlem v Praze 13.

Celý projekt je zaměřen v rámci zájmové mimoškolní činnosti na všestrannou tělovýchovnou přípravu dětí ve věku 6 – 10 let, která spočívá v celoroční výchově dětí pravidelně  1x týdně v hodinách plavání (nyní bazén Gymnázia Heyrovského) a v tělocvičně (ZŠ Bronzová). Děti se učí základům plavání, gymnastiky, atletiky, míčových her.

Celoroční aktivity jsou během letních prázdnin doplněny pravidelnými sportovními tábory na Šumavě (3 turnusy po 2 – 3 týdnech). Tím je vlastně završen jeden roční cyklus cvičení. I když jsou tábory určeny především pro děti z Motýlka jsou otevřeny všem dětem do 15 let, což je využíváno především staršími sourozenci a dalšími příbuznými a známými našich dětí.

Snažíme se výchovně působit na rozvoj samostatnosti dětí, smyslu pro vztah ke kolektivní spolupráci, přátelství a vzájemnou pomoc, všeobecné rozvíjení sportovních znalostí a dovedností.

Cvičitelé pracují celoročně bez nároku na mzdu ve svém volném čase včetně letních táborů (fungují v rámci řádné dovolené). Součástí celoročních tělovýchovných aktivit jsou námi organizované sportovní soutěže dětí (jak na sídlišti Lužiny tzv. Přebory žactva pod záštitou pana starosty, tak na letních táborech). Sportovně talentovaným dětem doporučujeme další sportovní zájmovou činnost v pražských klubech se specializovanými oddíly. Většina dětí, které prošly naším DSK Motýlek, ve svém volném času však fungují jako pomocníci cvičitelů nebo jako praktikanti a vedoucí na našich letních táborech.

Z uvedeného vyplývá, že hlavní smysl naší dobrovolné práce, tj. získat děti a mládež pro trvalé a smysluplnévyužívání volného času, se nám daří plnit.

Všechny výše uvedené aktivity jsou však finančně náročné (pronájem bazénu, tělocvičny, obnova sportovního vybavení. Protože chceme i nadále provozovat zájmovou činnost dětí ze sídlištní oblasti v zájmu prevence proti kriminalitě, drogám ap., která mezi „sídlištními dětmi“ v anonymním prostředí narůstá, nezbývá nám, než shánět finanční podporu k materiálnímu zajištění provozu DSK Motýlek. Finančně je DSK závislý na příspěvcích od rodičů dětí a na dotacích od Pražské tělovýchovné unie, Českého svazu rekreačního sportu, České asociace sport pro všechny a Prahy 13.

Comments are closed.