Letní dětský tábor 2024

Vyvrcholením celoroční přípravy jsou pravidelná sportovní soustředění, prováděná formou Letního sportovního tábora na SOUMARSKÉM MOSTĚ (viz. mapa), v krásném šumavském prostředí na břehu Teplé Vltavy. Toto místo, nacházející se ve vzdálenosti 6 km od Volar, je známé jako vodácké tábořiště v blízkosti Lenory, výchozího bodu vodáckého putování po Vltavě.

Kdy se tábor koná?

I. turnus – 13.7. – 27.7.2024 – hlavní vedoucí Ondřej Koutník
II. turnus – 27.7. – 10.8.2024   – hlavní vedoucí Jiří Kafka

Pro koho je tábor určený?

Děti ve věku 7-15 let. Po dohodě s hlavním vedoucím příslušného turnusu je možné vzít i dítě mladší, případně starší.

Přihlášení a cena

Základní cena  5 900,- Kč

V ceně je mj. zahrnut pronájem tábořiště, doprava autobusem, místní doprava, provoz zásobovacího vozidla, nákup potravin, výdaje spojené se zajišťováním dřeva v kuchyni, pojištění dětí a jiné režijní náklady. Jako v uplynulých letech se vedoucí a provozní pracovníci tábora budou starat o děti bez nároku na mzdu, refundaci či jakoukoliv jinou odměnu.

Závazná přihláška

Vyplnit elektronickou přihlášku ZDE

Vyplnit zde na webu, případně odeslat e-mailem na info@dskmotylek.info a to do 7.6.2024

Bez včasného odevzdání závazné přihlášky a dokladu o zaplacení nebudeme s dětmi jako s účastníky soustředění počítat. Jde zejména o to, aby nebyla blokována místa dětem, které se tábora chtějí opravdu zúčastnit.

Úhrada za letní tábor

Poplatek ve stanovené výši musí být uhrazen nejpozději do 7.6.2024 na účet SK HARMONY u Raiffeisenbank, číslo účtu 1033466709/5500, převodním příkazem – zajistěte prosím, aby na příkazu k úhradě bylo uvedeno jméno dítěte a jeho rodné číslo = VS! V případě úhrady poplatku za tábor zaměstnavatelem prosíme o doručení kopie příkazu k úhradě, abychom byli schopni platbu dohledat. Potvrzení stačí zaslat elektronickou poštou.

Stáhněte si informace a formuláře ZDE (pdf)

Další informace

Doprava

Autobusem, odjezdy vždy v 9.00 hod. od Sportovního areálu (plaveckého bazénu) SK Motorlet Praha, Radlická 298/105, Praha 5 – Radlice – u stanice metra „B“ Radlická. Příjezdy cca v 16.00 hod. opět k areálu.

Ubytování

Ve stanech po dvou, kovová lůžka s dřevěnou deskou, nutný spací pytel, doporučujeme deku, tenký molitan nebo karimatku na lůžko a vhodné je také přidat malý polštářek pod hlavu.

Stravování

5x denně přímo v tábořišti, vaření v polní kuchyni (zděná pec), jídlo podáváno v hangáru za dodržení všech hygienických podmínek.

Vážení rodiče,
chceme Vás ujistit, že o Vaše děti bude dobře postaráno. Náplň tábora bude organizována jako každý rok v prázdninové atmosféře tak, aby si děti odpočinuly od školy, užily si hodně pohybu na zdravém vzduchu a smysluplné zábavy. Seznámí se se šumavskou přírodou na výletech, budou sportovat a soutěžit. V žádném případě nebudou přetěžovány, zajistíme jejich bezpečnost při koupání a vodáckém výcviku. Program bude přizpůsoben věku a zájmu dětí.

Upozorňujeme, že i v létě je počasí v horských podmínkách výrazně proměnlivé, bývají tam značné teplotní rozdíly mezi dnem a nocí. Je tedy třeba dostatečně vybavit děti teplým oblečením na noc, k táborákům a do deště. V každém případě dejte dítěti starou zimní bundu, u které počítáte s případným poškozením a dostatečné množství prádla na převlečení. V případě déletrvajícího deštivého počasí máme potíže se sušením prádla. Dohlédneme, aby si děti oblečení řádně ukládaly a občas přepraly prádlo, malým dětem s praním pomůžeme.

Stravování bude zajištěno v dostatečném množství – domácí strava vhodná pro děti – ovoce, zelenina podle možností místního zásobování. Po několika dnech pobytu získávají děti vždy neuvěřitelnou chuť k jídlu, které se přizpůsobujeme, nemusíte mít tedy obavy. Po příjezdu na tábořiště zahájíme stravování lehčím obědem, nedávejte proto dětem na cestu větší zásoby jídla, pouze svačinu do autobusu, případně nekazící se potraviny – sušenky apod. Před odjezdem do Prahy dostanou děti rovněž lehčí oběd vhodný před cestou autobusem.

Rodiče, kteří s námi posílají své děti poprvé, chceme upozornit na skutečnost, že přímo v tábořišti nejsou umývárny, děti se myjí v řece jako jiní vodáci. Na čištění zubů a mytí nádobí jim připravujeme vždy převařenou pitnou vodu, kterou dovážíme v dostatečném množství. Během dne pijí děti čaj, šťávu z převařené pitné vody nebo kupované nápoje.

Za již 33 let konání soustředění ve stejném místě jsme neměli zdravotní potíže způsobené hygienickými důvody. Důkladnější očistu dětí řešíme pravidelnými výlety do bazénu ve Volarech. Nemusíte mít tedy ani v tomto směru obavy, pro děti je tento způsob tábornického života vítanou změnou.

Na vaše děti se těší všichni pracovníci tábora.

Prohlédněte si fotografie z minulých let.

Comments are closed.